Home Актуелно Хроника Професионалац може, а не мора!
Професионалац може, а не мора! ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 30 новембар 2017 17:27

У децембру месецу истиче рок за именовање управника у стамбеним јединицама. У три стамбене јединице у Оџацима именовани управници. - Стамбене јединице имају право да за управника иазберу неког из редова станара. - Уколико станари не изаберу управника, бира ће га локална самоуправа.

-Стамбене јединице или зграде у колективном становању на својим скупштинама у обавези су су да до краја децембра текуће године формирају органе, као и да изаберу управнике и донесу акте, као што су Одлука о општем кућном реду, План текућег одржавања зграде и друга акте који се односе на питање колективног становања - поручује начелник Општинске управе општине Оџаци Шпиро Шоргић и додаје да ће, уколико скупштине стамбених јединица не изаберу управнике, њихову улогу преузети локална самоуправа.
-Власници станова у стамбеној јединици могу за управника да изаберу неког из својих редова. У том случају, управник може да ради волонтерски, али и за новчану надокнаду ако се станари тако договоре. Станари могу да се одлуче и за професионалног управника, односно да ангажују фирму која запошљава професионалне управнике зграда. Ова варијанта подразумева склапање уговора између стамбене заједнице и правног лица које пружа услуге – Шоргић подсећа на могућности које су прецизиране Законом о становању и одржавању зграда, а који јеступио на снагу почетком 2017. године и додаје да је обавеза свих стамбених јединица да изаберу управнике.


-Власницима сатамбених јединица дате су две могућности и на њима је да одлуче која је боља. Оно што Законом о становању и одржавању зграда није предвиђено је да стамбене јединице или зграде у колективном смештају немају управника - истиче Шоргић и додаје да је највећа новина уведена новим Законом у односу на претходни пропис којим је регулисана ова област,  увођење професионалних управника и организатора управљања, физичких и правних лица која се професионално баве управљањем као привредном делатношћу.
Шоргић подсећа да се поступак принудне управе именовањем професионалног управника покреће са подношењем пријаве надлежног инспектора или власника посебног дела и да професионални управник врши послове управљања све док стамбена заједница не донесе одлуку о избору управника или док не закључи уговор о професионалном управљању.
По речима саговорника „Наших новина“, да би неко стекао лиценцу професионалног управника, мора да има завршену најмање четворогодишњу школу и положен испит, након што  прође обуку у Привредној комори .
-Пре уписа у регистар професионалних управника неопходно је и обавезно да кандидат има осигурање од професионалане одговорности, које је обезбеђење у случају да својим радом нанесе штету стамбеној заједници у којој ради - каже Шоргић и додаје да власник стана у згради и професионални управник извршавају одлуке стамбене заједнице.
Шоргић истиче да оно што стамбена заједница договори, то управник спроводи, али да је његова обавеза да предлаже одржавање зграде и прикупљање понуда фирми које се баве одржавањем .
-Професионални управник, пре свега, одговара фирми у којој је запослен, а Привредна комора Србије може да му одузме лкиценцу уколико се донесе правоснажна одлука којом се доказује да је начинио штету стамбеној заједници - појашњава начелник Општинске управе општине Оџаци Шпиро Шоргић и додаје да ће Регистар професионалних управника, који је доступан на сајту Привредне коморе Србије, садржавати све активне, раскинуте и текуће уговоре које управници склапају са стамбеним јединицама.
-На тај начин сви ће моћи да виде колико уговора је неки управник склопио и раскинуо, а професионални управник је дужан да Привредној комори доставаља све уговоре - истакао је Шоргић, додавши да лиценцу професионалног управника за сада има само један становник општине Оџаци.

У Бачу ради један управник зграде

-У 20 стамбених јединица на територије општине Бач за сада ради само један управник, који је ангажован из редова станара. Од комуналног инспектора Бранимира Амиџића сазнајемо да су сви власници стамбених јединица на време обавештени о законској обавези да формирају органе, донесу законом прописане акте и изаберу професионалног или управника из својих редова.
Законом о становању и одржавању зграда јасно су прецизиране обавезе власника станова у стамбеним јединицама и на њима је да те обавезе испуне. Уколико се то не деси, локална самоуправа, сходно својим надлежностима, именоваће управнике у оним стамбеним јединицима које то саме нису урадиле - рекао је за „Наше новине“ Амиџић.

Последње ажурирано четвртак, 30 новембар 2017 17:39
 
© 2019 Наше новине. Сва права задржана.
Joomla! је Слободан софтвер објављен под GNU/GPL Лиценцом.