Home Актуелно Друштво Дан „Д“ за државне апотеке
Дан „Д“ за државне апотеке ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 10 мај 2018 21:39

Разговор с поводом: Стева Панић, директор Дома здравља Оџаци. У првој години закупац не може отказати Уговор о раду услед технолошког вишка, нити на било који други начин, ако запослени није сагласан са тим.

Прошле године најављивано спровођење јавног надметања за давање у закуп пословних просторија -апотека у јавној својини општине Оџаци десиће се у понедељак,14. маја текуће године. Од директора Дома здравља Стеве Панића сазнајемо да ће тог дана општина Оџаци заинтересованим правним и физичким лицима која се баве услужном делатношћу трговином фармацеутским производима на мало у апотекама, у закуп  понудити све пословне просторије - апотеке у јавној својини, изузев апотеке која се налази у кругу оџачке здравствене установе. Панић за „Наше новине“ каже да заинтересовани закупац понуду мора дати за све апотеке које ће бити предмет давања у закуп и да не постоји могућност појединачног узимања пословних просторија.
-Апотеке се издају у закуп на временски период од десет година и не смеју се издавати у подзакуп. Почетна цена за пословне просторије износи 155 динара по метру квадратном и усклађује се са индексом раста потрошачких цена на мало у Републици Србији, према статистичким показатељима сваког месеца, према последњем објављеном податку. Закупац преузима све пословне просторије - апотеке у виђеном стању са припадајућим основним средствима и ситним инвентаром, а по истеку рока закупа или раскида уговора пре истека рока закупац је у обавези да пословне просторије и основна средства врати у исправном стању, уважавајући недостатке који су настали нормалном употребом - пажњом доброг домаћина. Укупна почетна цена закупа за непокретности је 61.000 динара, а најнижа лицитациона 10.000 динара - каже Панић и додаје да сви трошкови у вези са утрошеном електричном енергијом, водом, грејањем, телефоном, порезом на грађевинско земљиште, комуналним обавезама и другим трошковима који оптерећују пословне просторије које се издају у закуп падају на терет Закупца и регулисаће се Уговором о закупу.


Које су обавезе Закупца према радницима који су запослени у апотекама?
Потписивањем уговора најповољнији понуђач у обавези је да преузме и запослене раднике који раде у апотекама Дома здравља на дан закључења Уговора о закупу. Запослени који су у објектима који се издају у закуп дали сагласност пре расписивања Јавног огласа да прихватају да им радни однос престане уз исплату отпремнине на дан увођења Закупца у посед до преноса средстава виших нивоа власти Дому здравља прелазе на рад код закупца који им за тај период исплаћује зараде. Лични доходак у апотекама које се дају у закуп мора бити у нивоу зараде запослених код закупца за одговарајућу стручну спрему, али не може бити нижи од зараде коју су радници у апотекама остваривали у Дому здравља.

Да ли Закупац може радницима који се одлуче да остану отказати Уговор о раду?
Такав сценарио је искључен у првој години закупа. У првој години запосленим који заснивају радни однос Закупац не може отказати уговор о раду услед технолошког вишка, нити на било који други начин ако запослени није сагласан са тим, изузев да се отказ Уговора о раду даје по основу дисциплинске одговорности.

Шта ће се дешавати са запосленим у случају да им по истеку прве године закупа или неке друге престане радни однос са Закупцем, по основу технолошког вишка, а шта у случају ако запослени изразе вољу да се врате у Дом здравља?
У оба случаја обавеза закупца апотека је да запосленима исплати отпремнину за сваку остварену годину радног стажа у висини утврђеној законом. Оно на чему инсистирамо је да и радници који су се одлучили да узму отпремнину остану на својим радним местима и да им закупац исплаћује зараде  све до преноса средстава за отпремнине са виших нивоа власти.

Не искључујете могућност да  поједини запослени изразе жељу да се врате у Дом здравља.
То је њихово законско право, међутим, проблем је што у Дому здравља нема слободних радних места, а ни средстава за отпремнине. Због тога смо у јавном огласу за издавање апотека у закуп јасно прецизирали да је обавеза Закупца да и радницима апотека које Дом здравља прогласи технолошким вишком исплати отпремнину за сваку годину радног стажа остварену у Дому здравља, као и за период који су  провели код новог послодавца.

Шта је по вама најбоље решење за запослене у апотекама?
На њима је да донесу одлуку. Кад кажем да за оне који изразе вољу да се врате у Дом здравља неће бити слободних радних места, а ни пара за отпремнине, износим реалну ситуацију, пошто морамо предвидети проблем који се може јавити за годину дана.

У време кад се у Оџацима отварају приватне апотеке, државне се дају у закуп. Да ли је разлог за то слабо пословање или нешто друго?
Давање апотека у закуп већ се десио у великом броју локалних самоуправа у Србији и питање је времена кад ће се то десити у оним локалним заједницама у којима апотеке још увек функционишу у оквиру здравствених установа. Кад је реч о давању апотека у закуп у општини Оџаци, било би крајње погрешно као главни разлог наводити да запослени у њима нису зарађивали плату. Напротив, запослени су добро радили, међутим, средства уместо у измирење обавеза према добављачима трошена су на плате неуговорених радника, а делимично и за лекаре који су на специјализацији.

Да ли то значи да се апотеке у закуп дају због ненаменског трошења средстава?
Између осталог, и због тога. Понављам, запослени у апотекама зарађивали су за своје плате, међутим, у целој тој причи постоји једно „али“. Подсетићу вас да је законска обавеза  да у свакој јединици за издавање лекова, у свакој смени, мора да ради дипломирани фармацеут. У општини Оџаци имамо само једног дипломираног фармацеута, па се намеће питање колико би доследна примена ове законске обавезе утицала на пословање апотека и на буџет Дома здравља.

Осим обавезе да исплати отпремнину запосленим, од Закупца се тражи да има засебно бројило за електричну енергију, воду, санитарне чворове...
Законска обавеза је да свака јединица за издавање лекова има засебан санитарни чвор и  обавеза закупца је да ту законску обавезу испуни. Закупац преузима све пословне просторије у виђеном стању са припадајућим основним средствима и ситним инвентаром, а сви трошкови радова који су у функцији прилагођавања потреба обављања делатности падају на његов терет. С обзиром да Закупац преузима апотеке и основна средства у виђеном стању, нама право на какве примедбе по основу материјалних недостатака на пословном простору након што је проглашен за најповољнијег понуђача.

Да ли ће се издвајањем апотека у закуп решити проблеми вишка запослених, дуговања...?
Све док се не реши начин финансирања неуговорених радника, биће и дуговања.Тренутно је у Дому здравља 194 запослених, максималан број 198, од чега се 169  плата финансирају из републичког фонда. Наш предлог, који смо упутили у Ресорно министарство је да број запослених буде 169, плус 8 радника, два дипломирана фармацеута, два фармацеутска техничара, један лекар специјалиста, две медицинске сестре и један психолог у служби медицине рада, који би сами могли зарадити плату. Ако буде усвојен наш предлог, створиће се могућност да можемо раднике који нису неопходни за функционисање Дома здравља прогласити технолошким вишком.


Заштита радника на првом месту

-Дуго смо и пажљиво у локалној самоуправи, у сарадњи са надлежним из Дома здравља, радили на изради Јавног огласа о спровођењу јавног надметања за давање пословних просторија - апотека у закуп. Увидом у овај документ, јасно је да су у њему до танчина прецизиране обавезе будућег закупца. Приликом израде јавног позива, у фокусу нашег интересовања били су радници запослени у апотекама. Будућег закупца обавезали смо да по оствареном уласку у посед и потписивањем уговора преузме и запослене. Истини за вољу, Уговор о раду може им престати по истеку прве године или неке друге, али нико од њих неће остати ускраћен за отпремнину за све године радног стажа у Дому здравља и код Закупца. Битна ставка је и та да зарада запослених у апотекама мора бити у нивоу зараде запослених код закупца за одговарајућу стручну спрему, односно послове, али не може бити нижа од зараде коју су остваривали у Дому здравља и да ће на својим радним местима остати и они радници који су прихватили да им радни однос престане уз отплату отпремнине све док им се не пренесу средства са виших нивоа власти. Надам се да ће запослени који остају на својим радним местима ту остати дужи временски период.
Битно је напоменути да закупац преузима просторије у виђеном стању и да се сви радови који су у функцији прилагођавања потребама обављања делатности, попут изградње санитарних чворова, могу вршити уз писмену сагласност закуподавца, а да сви трошкови извођења радова падају на терет закупца.
Издавање апотека у закуп десило се у већини локалних самоуправа у Србији, а питање је времена кад ће се десити и у оним срединама у којима апотеке још функционишу у оквиру Дома здравља. Никога нисмо, нити ћемо, фаворизовали. У Јавном огласу о спровођењу јавног надметања јасно смо прецизирали шта су обавезе будућег закупца и инсистираћемо да се оне испуне - рекла је за „Наше новине“ поводом предстојећег јавног надметања за давање апотека у јавној својини Латинка Васиљковић, председница општине Оџаци.

Последње ажурирано четвртак, 10 мај 2018 21:46
 
© 2019 Наше новине. Сва права задржана.
Joomla! је Слободан софтвер објављен под GNU/GPL Лиценцом.