Home Актуелно Друштво Задржани основни приоритети и правци развоја
Задржани основни приоритети и правци развоја ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 27 септембар 2018 19:55

Борислав Антонић,председник општине БачРевидиран нацрт Стратегије одрживог развоја општине Бач 2014-2020. године упућен на Јавну расправу. Нацрт ревидиране Стратегије одрживог развоја на јавној расправи до 17. октобра текуће године - За време јавне расправе нацрт Стратегије биће доступан на увид у Канцеларији за локални економски развој опптине Бач сваког радног дана у периоду од 7 до 15 часова

Од понедељка, 17. септембра, нацрт ревидиране Стратегије одрживог развоја општине Бач за период 2014-2020 година предмет је Јавне расправе. Одлуку о упућивању на јавну расправу кључног, стратешко-планског документа општине за поменути период, донео је председник Скупштине Зоран Новаковић на основу члана 91. став 3. Статута општине Бач. Према усвојеном распореду активности предвиђено је да Јавна расправа траје до 17. октобра, за када је заказано одржавање округлог стола који ће се одржати у сали КПЦ са почетком у 10 часова.


Стратегија одрживог развоја општине Бач усвојена је 2014. године. Због различитих стратешких документа и акционих планова на националном и покрајинском нивоу, као и закона који регулишу различите области друштвено економског развоја у локалној самоуправи су се определили да изврше ревизију овог кровног стратешког документа, у ком су задржани основни приоритети и правци развоја општине за период 2014-2020 година,  али у ком су детаљније и конкретније постављени одређени циљеви и мере за њихову реализацију.

Оквир и одговор на изазове

У уводној речи ревидиране Стратегије одрживог развоја, председник општине Борислав Антонић истиче да је Стратегија одрживог развоја општине Бач за период 2014-2020 година кључни стратешко - плански документ општине, који треба да подстиче будући раст и развој локалне заједнице.
-Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и просторног уређења. Стратегија је израђена као оквир, али и као одговор на изазове будућег развоја у складу са развојним стратегијама и законским оквирима на националном и покрајинском нивоу.
Стратегија одрживог развоја општине за период 2014-2020 година, као и њена ревизија, израђена је од стране радних група, уз пуно учешће јавног, приватног и невладиног сектора. Сврха документа је да информише свеукупну јавност и приватни сектор о развојном путу општине, те представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима, креира основу за праћење напретка и охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих нивоа власти и друштвено - економских партнера.
Општинска управа Бач:Ревидирана Стратегија грађанима доступна на увидВизија развоја и стратешки циљеви развоја општине дефинисани су на период од 7 година, прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумева не само одговор на питање „шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за имплементацију Стратегије. Надаље, приоритетни пројекти и програми нису само основа за коришћење општинских и других домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ екстерним изворима средстава, попут Инструмената за претприступну помоћ, програма ЕУ, али и других програма подршке у Републици Србији - истиче Антонић и додаје да се приликом израде Стратегије, као и њене ревизије, посебно водило рачуна о остваривању хоризонталне и вертикалне интерсекторске усклађености  са стратегијама и плановима на другим нивоима.
-Додатан значај је придат подстицању партнерства свих битних актера на локалном нивоу, укључивању свих осетљивих група, могућим иницијативама међуопштинске сарадње, привлачењу инвестиција, те аспекту енергетске ефикасности - каже Антонић и поручује да је предуслов за квалитетну имплементацију Стратегије општине препознавање њеног значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших органа власти, али и успостављања предвиђених механизама за њено спровођење, извештавање, допуњавање и свеукупну операционализацију.

 

Последње ажурирано четвртак, 27 септембар 2018 19:59
 
© 2019 Наше новине. Сва права задржана.
Joomla! је Слободан софтвер објављен под GNU/GPL Лиценцом.