Home Актуелно Друштво У општини Оџаци предвиђен откуп четири стана
У општини Оџаци предвиђен откуп четири стана ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 22 новембар 2018 17:48

Зграда за стамбено збрињавање избеглица гради се у насељу ПејтонДо 10. децембра прикупљају се писмене понуде за прибављање станова у јавној својини за решавање стамбених потреба избеглица. Право учешћа на јавном позиву имају физичка и правна лица која су уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима - Купопродајна цена стана - непокретности по квадратном метру не може бити изнад 810 евра без ПДВ - У општини Оџаци предмет куповине гарсоњере, једнособан и једноипособан стан величине 30-39 метара квадратних

Почетком новембра, у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији, расписан је јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање 45 станова у јавној својини намењених за решавање стамбених потреба избеглих лица, у општинама Оџаци, Параћин и Шид и градовима Бор и Шабац. У јавним позивом, на који физичка и правна лица своје понуде могу достављати до 10 децембра ове године, се наводи да стан – непокретност која је предмет понуде мора бити уписан у катастар непокретности као легалан, без терета, забележби и нерешених захтева и да купопродајна вредност стана не може бити изнад тржишне вредности непокретности по квадратном метру коју је утврдио надлежни порески орган за стан -непокретност.
Вредност квадратног метра стана који буде предмет понуде не може бити изнад 810 евра без пореза на додату вредност. Станови за које надлежни порески орган за стан-непокретност процени вредност изнад овог износа, не могу бити предмет куповине, наводи се у Јавном позиву за прикупљање писмених понуда за прибављање станова у јавној својини и додаје да право учешћа  имају физичка и правна лица која су уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима над њима, као носиоци права својине на стану који је предмет понуде.


-Предмет понуде не може бити стан ако је у поступку легализације, односно озакоњења или се налази у објекту који је предмет легализације, односно озакоњења. Стан мора бити у уредном стању, без видљивих оштећења и опремљен на начин да омогућава редовну употребу, односно да чини функционалну целину безбедну за становање. Право учешћа на јавном позиву немају физичка и правна лица која непокретност-стан имају у подруму, сутерену, поткровљу и на последњој етажи, уколико је кров зграде раван, а у случају да се нуди стан који се налази на етажи већој од четврте, објекат мора да има лифт. Објекат у ком се нуди стан мора бити прикључен на сву неопходну инфраструктуру, а испуњеност одговарајућих техничких карактеристика оцењиваће се од стране судских вештака по налогу Комисије за куповину станова-непокретности, наводи се у Јавном позиву и додаје да ће се најповољнијим понудама сматрати оне које су исправне у погледу услова за учешће, каректеристикама станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије, техничким карактеристикама и са најнижом понуђеном ценом.
У Јавном позиву се, између остало,г наводи да је „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд  дужна да у року од двадесет календарских дана, од дана овере Уговора о купопродаји стана пред надлежним Јавним бележником, исплати купопродајну цену продавцу стана – непокретности. Купопродајна цена стана који се прибавља у јавну својину Републике Србије исплаћива ће се у динарима’’.

Последње ажурирано четвртак, 22 новембар 2018 17:54
 
© 2019 Наше новине. Сва права задржана.
Joomla! је Слободан софтвер објављен под GNU/GPL Лиценцом.