Home Актуелно Друштво У 2019. највише новца за путну инфраструктуру и водоснабдевање
У 2019. највише новца за путну инфраструктуру и водоснабдевање ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 27 децембар 2018 18:34

Латинка Васиљковић,  председница Општине ОцациНовогодишњи интервју: Латинка Васиљковић, председница општине Оџаци. За „Наше Новине“ председница општине говори о буџету општине, плановима локалне самоуправе за 2019. годину, разлозима због којих неке од најављених инвестиција нису реализоване

-Буџет општине Оџаци за 2019. годину је уравнотежен, реалан и остварив. У локалној самоуправи радили смо га студиозно и темељно, одлучни у намери да решимо горуће инфраструктурне проблеме у општини. Због тога је  за наредну годину у буџету највише средстава опредељено за путну инфраструктуру и водоснабдевање - рекла је председница општине  Латинка Васиљковић, која у интервјуу за „Наше новине“ буџет карактерише развојним са препознатљивим елементима социјалних издвајања.
Васиљковић поручује да ће локална самоуправа бити истрајна и кад је реч о измирењу дуговања физичких и правних лица.
-Понудили смо нашим највећим дужницима у 2018. години у више наврата да измире заостала дуговања. Репрограмом дугова понудили смо  низ погодности и очекујемо да највећи дужници измире своје обавезе. Неажурним у измиривању законом прописаних обавеза оставили смо  могућност да то ураде у 12 месечних рата. Према онима који и поред низа погодности не санирају заостала дуговања наставићемо да примењујемо меру принудне наплате - истакла је Васиљковић.


Када кажете да је локална самоуправа одлучна у намери да реши кључне инфраструктурне проблеме, на које проблеме мислите?
-Пре свих, оне из области путне инфраструктуре која није на задовољавајућем нивоу, водоснабдевања и атмосферска канализација. Уназад неколико година доста је урађено на решавању ових проблема, међутим, због чињенице да се овој проблематици деценијама уназад није поклањала адекватна пажња и да су се проблеми решавали парцијално, они су временом ескалирали. Од како је Српска напредна странка са коалиционим партнерима преузела руковођење општином, кренули смо са опсежном раконструкцијом путева у општини. Неки од тих пројеката, попут појачаног одржавања Улице Јурија Гагарина, дела Улице Иве Лоле Рибара, девастираног пута Бачки Грачац - Крушчић, моста према Бачком Грачацу,  раеализовани су, а неки попут реконструкције Улице Војводе Мишића и дела улица Иве Лоле Рибра и Железничке, санације путева у осам насељених места у општини, реализоваће се  у току 2019. године.
Кад је реч о водоснабдевању, у току ове године, захваљујући реконструкцији постројења за дезинфекцију воде у Каравукову, Дероњама, Раткову и Српском Милетићу, побољшан је квалитет пијаће воде. Укупна вредност овог пројекта је око 20,6 милиона динара, од чега је удео локалне самоуправе 6 милиона динара, а преостали износ обезбедили смо путем конкурса Покрајинског секратаријата за пољопривреду. Оно што планирамо у наредном периоду је решавање проблема тврдоће воде у Оџацима и замену цементно азбестних цеви на водоводима у свим насељеним местима. Код Канцеларије за управљања јавним улагањима  делегирали смо пројекат решавања проблема замене цементно - азбестних цеви, а модел имамо и за решавање проблема тврдоће воде. Пошто је изградња постројења за омекшавање воде капитална инвестиција, од више решења изабраћемо оно  које ће у наредном периоду давати добре резултате, а неће изискивати велике трошкове одржавање система. У току је израда студије процене постојећег водоводног стања у општини, што је предуслов да нам се средства за реализацију замене азбестних цеви и изградњу постројења за омекшавање воде одобре. Пошто имамо добра искуства из претходног периода кад је реч о сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, као и добру пројектно- техничку документацију, у локалној самоуправи смо уверени да ће се то и десити.
Студиозно приступамо решавању свих горућих проблема у општини, како би створили здраве основе за све оно што ће се у наредним годинама и деценијама радити у области инфраструктуре. Као и у случају решавања проблема из области путне иинфраструктуре и водоснабдевања, студиозно смо приступили и решавању питања атмосферске канализације Из разлога што је атмосферска канализација у претходном периоду рађена парцијално, сведоци смо да нам центар града са првим већим падавинама „плива у води“. Средства за израду пројектно-техничке документације су обезбеђена, снимљено је постојеће стање, а на ту тему разговарали смо са стручњацима и представницима водопривредних друштава која делују на нашој територији.

Друга фаза радова на појачном одржавању Улице Железничке и дела Улице Иве Лоле Рибара која је најављена за ову годину, померена је за наредну. Са радовима се стало и у Улици Војводе Мишића. Који су разлози за то?
Проблем је комплексан, пошто у току реализације пројеката неретко долази до низа непредвиђених ситуација и проблема. Горући је чињеница да општина Оџаци не поседује катастар подземних инсталација водоводне и канализационе мреже и атмосферске канализације. Због недостатка тих података или због чињенице да су непотпуни, долази до кашењења и пролонгирања предвиђених рокова за завршетак реализације појединих пројеката. Могли смо са извођачима радова склопити уговор којим ће бити предвиђено само пресвлачење поменутих улица асфалтном подлогом, међутим, циљ нам је да те, и свака наредна саобраћајница коју планирамо да реконструишемо, буду функционалне са квалитетном атмосферском канализацијом, паркинг местима, тротоарима... Средства за појачано одржавање ових улица су опредељена, изабране су најповољније фирме на поступку јавне набавке и са радовима ће се кренути оног момента кад се за то стекну временски услови. Кад је реч о путној инфраструктури, значајно је и то да је при крају израда идејног пројекта за санацију улица у осам насељених места у дужини од око 10 километара. Пре него се приступило изради идејног пројекта, надлежни из општинског одељења за инвестиције и јавне набавке са секретарима месних заједница идентификовали су најугроженије деонице које треба санирати. Вредност пројекта је преко 100 милиона динара. У буџету општине за реализацију ове инвестиције определили смо око 40 милиона динара, а за преостали износ аплицираћемо у јануару на конкурсу који расписује Управа за капитална улагања.

Који су пројекти из области путне инфраструктуре још извесни у 2019. години?
У наредној години реализоваће се и друга фаза реконструкције пута Бачки Грачац -Крушчић. Према споразуму о реализацији пројекта који смо потписали са општином Кула, дужина наше деонице коју ћемо реконструисати је око 700 метара. Почетком године расписаћемо јавну набавку за избор најповољнијег понуђача који ће реализовати ову инвестицију за коју имамо урађену пројектно-техничку документацију и обезбеђена средства.
Један од пројеката које планирамо у 2019. години је изградња отресишта атарских путева на територији целе општине. За израду пројектно-техничке документације са којом ћемо аплицирати код ресорног Покрајинског секретаријата у буџету смо определили 1 милион динара, а 11 милиона динара обезбеђено је за  суфинансирање реализације пројекта.

Докле се стало са припремама које претходе изградњи пута Бачки Брестовац  - Српски Милетић, инвестицији која је најављена у овој години?
У току је израда пројектно-техничке документације и плана детаљне регулације. Пошто је реч о капиталној инвестицији, након израде пројектне документације аплицираћемо за доделу средстава код виших органа власти. Кад ће се овај пројекат реализовати зависиће од тога  да ли ће нам и када средства од виших инстанци власти бити опредељена.

Један од горућих инфраструктурних проблема је непостојање обилазнице око Оџака. Да ли у локалној самоуправи планирате да решите овај вишедеценијски проблем?
У буџету за 2019. годину је пројектована ставка за израду пројектно-техничке документације и план детаљене регулације пута Оџаци –Лалић, којом се предвиђа изградња обилазнице кроз индустријску зону. Пошто се поменута деоница укршта са државним путем, за очекивати је да законска процедура која претходи реализацији ове капиталне инвестиције буде дужа. У локалној самоуправи очекујемо да цео процес везан за израду пројектно-техничке документације, експропријацију и све оне обавезе које су законом предвиђене, а претходе почетку радова ,буде готов за око две године. Проблем је, како сте рекли, вишедеценијски и битно је да се ствари покрену са мртве тачке.

Од ове године грађани су могли да предлажу пројекте који ће се реализовати. Какав је био одзив на јавни позив који је локална самоуправа расписала...?
Ако се узме у обзир чињеница да су ове године грађани први пут могли да делегирају пројекте који би, по њима, требало да се реализуј, одзив је задовољавајући. Од како сам ступила на место председника општине, у више наврата сам обилазила месне заједнице, како бих се из прве руке упознала са горућим проблемима, а по први пут грађани насељених места у општини своје проблеме могли су да нам изложе у директном контакту, у дане који за то буду одређени и о којима ћемо их благовремено обавештавати. Намера нам је да грађане укључимо у што већем броју у креирање оног што би требало да се деси у општини

Реализација којих пројеката је, по мишљењу грађана, приоритетна?
Оних за које смо определили највише новца у буџету за 2019. години. Поред водоснабдевања, путне инфраструктуре и атмосферске канализације, на листи проблема који би, по мишљењу грађана, требало да се реше у наредним годинама су реконструкције домова културе по насељеним местима, јавног превоза, паса луталица...

Да ли су вам грађани сугерисали реконструкцију центра Оџака?
Прича о реконструкцији центра Оџака стара је неколико деценија. За разлику од већине бивших носиоца власти у општини, коалиција предвођена Српском напредном странком прва је 2016. године кренула у реализацију ове инвестиције реконструкцијом Улице Јурија Гагарина, а ове године реконстриуисане су поједине фасаде у ужем градском језгру. Намера нам је да реализујемо у потпуности ову инвестицију оног момента кад решимо проблеме путне инфраструктуре, водоснабдевања и атмосферске канализације који су, по нама, ургентнији у овом моменту од реконструкције центра града.

Да ли су завршени радови на инфраструктуром опремању радне зоне и да ли је било разговора са потенцијалним инвеститорима?
Једино што нам је преостало да урадимо у правцу комплетног инфраструктурног опремања радне зоне је изградња једног дела атмосферске канализације, инвестиције за коју имамо урађену пројектно-техничку документацију. Кад је реч о потенцијалним инвеститорима, и у 2018. години било је разговора на тему отварања нових производних погона у радној зони. Задатак локалне самоуправе  је да у потпуности инфраструктурно опреми радну зону и да потенцијалним инвеститорима понуди најповољније услове, а да ли ће они доћи у нашу општину, зависи од низа других фактора.

Општина Оџаци један је од лидера у решавању проблема Рома.
Податак да ми је 8. априла у Бриселу уручено признање „Најбољи градоначелник - пријатељ Рома“ потврда је да је локална самоуправа била успешна у решавању нагомиланих проблема Рома. Круна многобројних активности које смо у локалној самоуправи, једној од ретких у Србији која има буџетиран Акциони план за Роме, предузимали је уручење кључева нових кућа за 34 породице, становнике подстандардног насеља надомак Богојева. Овом догађају, као и реализацији целокупног пројекта „Да сваки Ром има дом’’, претходио је велики рад и залагање свих актера који су били ангажовани на његовој реализацији.

Крај године је време кад се сумирају резултати оног што је урађено. Да ли сте задовољни оним што је урађено?
Жао ми је што ниво реализације није онај који смо у локалној самоуправи планирали. Разлог за то су проблеми на које смо наилазили. Оно чиме сам задовољна, а верујем да то виде и грађани, су промене које су се десиле у општини. Реализацијом свих пројеката које планирамо да спроведемо у дело у 2019. и наредних година, те промене биће још видљивије.                     У.М.

 

Последње ажурирано четвртак, 27 децембар 2018 18:40
 
© 2019 Наше новине. Сва права задржана.
Joomla! је Слободан софтвер објављен под GNU/GPL Лиценцом.