Home Актуелно Хроника Прописане обавезе и одговорност
Прописане обавезе и одговорност ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 10 јануар 2019 16:21

Новим правилима против несавесних власникаНа децембарском заседању Скупштине општине Оџаци усвојена одлука о условима и начину држања паса и мачака. Пси и мачке као кућни љубимци могу се држати на начин којим се не узнемиравају други грађани-На чување,држање или узгој паса и мачака у комерцијалне и сличне сврхе примењују се посебни прописи

На последњем заседању Скупштине општине Оџаци у 2018 години усвојен је предлог Одлуке о условима држања паса и мачака на територији локалне заједнице којом су ,осим права и обавеза држања ових животиња,прописане одговорности власника,заштита од злостављања,хватања и збрињавања напуштених животиња,прекршаји и казне за прекршаје као и надлежни органи за надзор над спровођењем Одлуке.
-Власник,односно држалац паса и мачака на територији општине Оџаци обавезан је да животињу држи на начин којим не угрожава њену добробит,да јој обезбеди адекватан смештај,неопходну негу,правилну исхрану,одговарајуће хигијенско-санитарне услове простора у ком борави и здравствену заштиту у складу са законом којим се уређује добробит животиња.Власник паса и мачака је дужан да предузима све неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наноси непотребна бол,патња,страх и стрес,као и да се њиховим држањем не угрожавају људи и околина-наводи се у Одлуци о условима и начину држања паса и мачака.


-На територији општине Оџаци пси и мачке као кућни љубимци могу се држати на начин којим се не узнемиравају други грађани,којим се спречава настајање заразних болести животиња,штити здравље грађана и обезбеђује заштита и добробит животиња-прецизирано је Одлуком о условима и начину држања паса и мачака у којој,између осталог,стоји и то да ће се на чување,држање или узгој паса и мачака у комерцијалне и сличне сврхе,примењивати посебни прописи као и одредбе Одлуке које се односе на извођење паса и мачака ,заштита околине и заштита од узнемиравања других лица.
-Надзор над спровођењем Одлуке о држању паса и мачака вршиће комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине,који је у обавези да приликом вршења инспекцијског надзора покаже службену легитимацију-наводи се у Одлуци о држању паса и мачака и додаје да је у вршењу инспекцијског надзора инспектор дужан да контролише испуњеност прописаних услова и прописаног начина држања и извођења животиња,поштовање прописаног броја који се може држати и испуњеност других услова и забрана у складу са Олуком.
-У вршењу инспекцијског надзора,инспектор је овлашћен да власницима паса и мачака записником односно решењем наложи да утврђене недостатке и неправилности отклоне у примереном року,забрани држање већег броја паса и мачака од дозвољеног,изда прекршајни налог за прекршаје за које су прописане новчане казне у фиксном износу,поднесе прекршајну пријаву и да предузме и друге законске мере.Жалбе на решења инспектора не одлаже извршење решења-прецизира се новом Одлуком о условима и начину држања паса и мачака у којој стоји да ће се новчаном казном од 10.000 динара за прекршај кажњавати физичко лице,предузетник са 75.000 динара,одговорно лице у правном лицу са 25.000 динара,а правно лице са 100.000 динара.
Прелазним и завршним одредбама Одлуке о условима и начину држања паса и мачака власницима ових животиња остављен је рок од шест месеци,од дана ступања Одлуке на снагу,да ускладе начин и услове њиховог држања.
У том року власници односно држаоци паса и мачака су дужни да изврше обележавање и регистровање животиња у складу са посебним прописима,а предузетници који се баве узгојем ,репродукцијом ,обуком,превозом,смештајем и збрињавањем животиња на територији општине Оџаци дужни су да ускладе своје пословање са одредбама Одлуке у року од 12 месеци.

 

Последње ажурирано четвртак, 10 јануар 2019 16:24
 
© 2019 Наше новине. Сва права задржана.
Joomla! је Слободан софтвер објављен под GNU/GPL Лиценцом.