Home Актуелно Друштво Уместо најмање 5 одсто, иницијативу покреће 5 одсто грађана
Уместо најмање 5 одсто, иницијативу покреће 5 одсто грађана ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 21 фебруар 2019 20:37

Из центра Оџака:Грађани имају право на петицију и притужбеНовим Статутом прецизиран број грађана потребан за пуноважно покретање грађанске иницијативе. Осим иницијативе, збора и референдума, новим Статутом уређена још два права грађана у остваривању локалне самоуправе, право на петицију и притужбу.

Новим Статутом, који су одборници у локалном парламенту усвојили на другом овогодишњем, а 20. по реду у актуелном сазиву, између осталог, прецизирани су и облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе. Од Александре Ћирић, заменице председника Скупштине, сазнајемо да су у овом делу Статута уређена сва три законом предвиђена облика непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе.
-Новине у односу на Статут општине из 2008. године су одредбе које се односе на број грађана потребних за пуноважно покретање грађанске иницијативе и облици учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе  каже Ћирић и додаје да је у члану 94 став 3 новог Статута општине Оџаци број грађана потребан за пуноважно покретање грађанске иницијативе, уместо досадашњих најмање 5 одсто, промењен у 5 одсто.


-Ова измена требало би би да отклони могућност неизвесности у погледу успеха покретања грађанске иницијативе јер је претходна формулација давала могућност да се Статутом општине предвиди знатно већи проценат - каже Ћирић и додаје да је новим Статутом општине Оџаци, осим законом утврђених облика непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе, утврђено право на петицију и притужбу.
-Петиција је писано обраћање појединаца или групе грађана са пребивалиштем на територији општине Оџаци, којим се од одређеног органа општине тражи да покрене поступак или предузме меру или радњу из своје надлежности - истиче саговорница „Наших новина“ и напомиње је орган локалне самоуправе, коме је упућена петиција, дужан да у року од 30 дана од дана достављања, обавести подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, односно предлога садржаних у петицији.
-Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ у формулисању петиције, као и да им пружи потребне податке и обавештења од значаја за формулисање образложеног захтева, односно предлога садржаних у петицији - каже Ћирић и додаје да су органи локалне самоуправе дужни да у року од 30 дана одговоре и да обавесте грађане како је поступљено по њиховим притужбама које указују на пропусте и неправилности у њиховом раду.
Саговорница „Наших новина“ подсећа да ће грађани општине Оџаци у остваривању послова локалне самоуправе моћи да да учествују и путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, три облика непосредног учешћа грађана која су била садржана и у Статуту општине из 2008. године.
-Путем иницијативе, која је пуноважно покренута ако је листа потписника састављена у складу са законом и ако је потписало 5 одсто од укупног броја грађана са бирачким правом, грађани ће моћи да предлажу доношење аката којим ће се уредити одређено питање из надлежности локалне самоуправе, промену Статута или неких других аката и расписивање референдума.
Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из своје надлежности на иницијативу већине од укупног броја одборника или на захтев 10 одсто грађана са бирачким правом на територији општине Оџаци. Одлука на референдуму донета је како се за њу изјаснила већина грађана са бирачким правом, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана са бирачким правом на територији општине. Одлука која је донета на референдуму је обавезна, а Скупштина је не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у периоду од годину дана од дана доношења одлуке.
-Збор грађана је трећи облик непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе. Новим Стаутом је прецизирано да Збор за насељено место или део насељеног места сазива председник општине, председник Скупштине, овлашћени представник месне заједнице, најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива или најмање једна четвртина одборника, најмање осам дана пре дана одржавања. Општина је у обавези да пружи помоћ сазивачу у сазивању, а о сазваном збору грађани се обавештавају истицањем аката о сазивању на званичној интернет презентацији Општине, огласној табли, преко средстава јавног информисања... - рекла је Александра Ћирић, заменица председника Скупштине општине Оџаци.

 

Последње ажурирано четвртак, 21 фебруар 2019 20:41
 
© 2019 Наше новине. Сва права задржана.
Joomla! је Слободан софтвер објављен под GNU/GPL Лиценцом.