Home Актуелно Хроника Статус незапослености одређује дужину права на додатак
Статус незапослености одређује дужину права на додатак ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 21 фебруар 2019 20:49

Захтеви о остварењу материнскогдодатка незапослене мајке за треће и четврто дете могу да поднесу најкасније до 30. јуна. Одлуком је предвиђено да о праву на матерински додатак у првом степену решава општинска, односно градска управа у којој је пребивалиште подносиоца захтева

Одлуком Скупштине АП Војводине о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће и четврто дете утврђена је новчана помоћ породици у којој је мајка незапослена. Поменутом одлуком је прописано да матерински додатак остварује незапослена мајка која је почев од 1. јула 2018. године родила треће или четврто дете.
Да би отварила право на матерински додатак, незапослена мајка мора да је држављанка Републике Србије, у тренутку рођења трећег и четвртог детета има пребивалиште најмање годину дана на територији АП Војводине, непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвајање и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, а услов за стицање материнског додатка је да се незапослена мајка налази на евиденицији Националне службе за запошљавање најмање годину дана од дана рођења детета, као и од дана рођења детета до дана подношења захтева, непрекидно.


Одлуком Скупштине АП Војводине је уређено да се матерински додатак уплаћује мајци на њен текући рачун и да се дужина права на матерински додатак одређује на основу статуса незапослености мајке и не може трајати дуже од 24 месеца непрекидно.
У складу са Одлуком, захтев за остваривање права на матерински додатак са потребном документацијом  подноси се најкасније до навршених шест месеци живота трећег, односно четвртог детета, општинској, односно градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева, изузев за децу трећег, односно четвртог реда рођену почевши од 1. јула 2018. године, а закључно са 31. децмбром 2018. године, за коју ће мајке захтев моћи да поднесу најкасније до 30. јуна 2019. године.
Одлуком је предвиђено да о праву на матерински додатак у првом степену решава општинска, односно градска управа у којој је пребивалиште подносиоца захтева, а по жалбама на првостепена решења општинске, односно градске управе у другом степену решава покрајински орган управе надлежан за послове демографије.

 

Последње ажурирано четвртак, 21 фебруар 2019 20:52
 
© 2019 Наше новине. Сва права задржана.
Joomla! је Слободан софтвер објављен под GNU/GPL Лиценцом.