Home Актуелно Хроника Субвенције за незапослене са евиденције тржишта рада
Субвенције за незапослене са евиденције тржишта рада ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 07 март 2019 20:34

Национална служба за запошљавање расписала јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање. Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци

У петак, 22. фебруара, Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у овој години. Јавни позив отворен је до 22. априла, а немењен је незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ и имају завршену обуку за развој предузетништва и измирене раније уговорене обавезе према НСЗ, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико се редовно измирују. Право на субвенције могу се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
У јавном позиву Националне службе за запошљавање се наводи да се субвенције додељују у једнократном износу од 200.000 динара, односно 220.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос.


Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000 динара, односно 220.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Пре укључивања у програм Национална служба за запошљавање вршиће проверу испуњености законских и услова јавног позива, а незапослена лица која остваре право на субвенцију за самозапошљавање у обавези су да обављају регистровану делатност и да по том основу измирују доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности››, наводи се у тексту Јавног позива, у ком, између осталог, стоји и то да право на субвенцију незапослено лице са евиденцие тржишта рада не може да оствари  за обављање делатности које се финансира према списку делатности који је саставни део јавног позива, делатности које је решењем о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења којом је утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља, за оснивања удружења и ако је незапослено лице користило субвенцију за самозапошљавње која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе за запошљавање.
Одлука о одобравању субвенција доноси директор филијале или други запослени по овлашћењу директора НСЗ на основу ранг-листе, у року од 30 дана од истека Јавног позива. Одлуци о одобрењу субвенција претходи и провера испуњености услова, приложене документације и бодовања поднетих захтева са бизнис планом. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматарње уколико се стекну услови.
Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности од наредног дана од дана подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције за самозапошљавање не ствара обавезу на страни НСЗ да ће субвенција бити одобрена.
Захтев са бизнис планом у два примерка подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

 

Последње ажурирано четвртак, 07 март 2019 20:36
 
© 2019 Наше новине. Сва права задржана.
Joomla! је Слободан софтвер објављен под GNU/GPL Лиценцом.