Велика улагања у малој општини Штампа
Написао Урош Меселџија   
четвртак, 10 јануар 2019 15:17

Одлуком о буџету општине Бач за 2019 годину планирани приходи у износу од око 533 милиона динара. Планирани расходи по програмима око 619 милиона динара-Потребна средства за финасирање буџетског дефицита обезбедиће се из оствареног вишка прихода из ранијих година

Буџет општине Бач за 2019. годину је реалан и избалансиран.Здрав је и намењен је развоју са препопзнатљивим елементима социјалног програма.Планирани су приходи од око 533 милиона динара,а расходи од око 619 милиона динара.Потребна средства за финансирање буџетског дефицита , од око 78 милиона динара ,обезбедиће се из оствареног вишка прихода из ранијих година, од око 86 милиона динара ,умањеног за издатак за отплату главнице дуга од 7.7 милиона динара-рекао је образлажући најважнији акт локалне самоуправе председник општине Бач Борислав Антонић додавши да локална самоуправа у 2019. години не планира кредитна задужења.


У обавези смо да до 2022. године исплаћујемо главницу дуга на кредит који је подигнут пре једну деценију од тадашњих носиоца власти у општини.То је једино кредитно задужење које имамо и не планирамо нова-каже Антонић и додаје да су пројектовани приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 533 милиона динара за ову годину приближна  нивоу средстава која су били пројектована у буџету за 2018 годину.
То је реалан приход локалне самоуправе поручује Антонић и додаје да очекује у току године значајно увећања на приходној страни буџета.
-Приходна старана буџета, која је за 2018 годину била пројектована приближно као и у буџету за 2019. годину, на крају прошле године износила је око 850 милиона динара.Очекујем да се то деси и на крају ове календарске године у току које планирамо да аплицирамо на више конкурса који буду расписивани од стране виших органа власти-каже Антонић и додаје да општина Бач има квалитетну пројектно-техничку документацију и опредељена средства у буџету неопходна за пројектно суфинасирање.
Председник општине Бач Борислав Антонић образлажући расходну старну буџета за 2019 годину за „Наше Новине“ каже да ће се највише новца потрошити на опште услуге локалне самоуправе ,али и на становање,урбанизам и просторно планирање,предшколско,основно и средње васпитање и образовање,организацију саобраћаја и саобраћајну инфраструктуру,пољопривреду и рурални развој,комуналне делатности,здравствену заштиту...
-У 2019. години планирана је реализација низа капиталних пројекта за које имамо урађену пројектно-техничку документацију и опредељена средстава за суфинасирање пројекта каже Антонић и додаје да су по свом обиму најзначајније инвестиције које би се требале реализовати преко Канцеларије за јавна улагања ,а односе се на комплетну реконструкцију Основне школе „Вук Караџић“у Бачу и изградњу фабрике воде за Бач и Селенчу.
Реконструкција Основне школе „Вук Караџић“, у току које је планирано да се у склопу ове образовне установе изгради базен, инвестиција је вредна око 300 милиона динара.Реализовала би се преко Канцеларије за јавна улагања којој ћемо ускоро проследити пројектно-техничку документацију која је у завршној фази израде.Очекујем да пројектно-техничка документација добије „зелено светло“ од стручњака из Канцеларије што је први корак који предходи реализацији комплетне реконструкције основне образовне установе и изградњи базена.
-Кад је реч о фабрици воде за Бач и Селенчу након сугестија које смо добили из Канцелраије за јавна улагања приступили смо изради катастра подземних водова водовода и канализације,након чега ће бити израђен елаборат губитка воде у мрежи.То су први кораци који предходе реализацији ове инвестиције за коју ћемо у фебруару месецу аплицирати на јавни позив који ће Канцеларије за јавна улагања расписати за водоснабдевање каже Антонић и додаје да ће сопственим средствима општина Бач у 2019. години реализовати инвестиције попут изградње саобраћајница у насељним местима,увођења јавне расвете у радној зони,а у плану је изградња нових атарских путева и повезивање атарским путем насељених места Плавна и Бачко Ново Село.
Председник општине Бач Борислав Антонић за „Наше Новине“ каже да су у буџету за 2019. годину опредељена средства и  за реализацију социјалног програма,стипендирање студената и учника средњих школа ,за које је обезбеђен бесплатан превоз,развој туризма...


 

Последње ажурирано четвртак, 10 јануар 2019 15:24